Nasz patron


Ignacy Łukasiewicz-urodził się 8.III.1822 r. w Zadusznikach w byłym powiecie mieleckim. Po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie rozpoczął praktykę w aptece u Antoniego Swobody. W 1846 r. przeniósł się na dalszą praktykę do apteki Hubla w Rzeszowie. Za działalność przeciw zaborcy został w 1846 r. aresztowany i przebywał 2 lata w więzieniu. W 1848 r. rozpoczął pracę jako pomocnik aptekarski w lwowskiej aptece gdzie pracował przeszło dwa lata. W latach 1850-1852 odbył w Krakowie i Wiedniu studia farmaceutyczne uzyskując tytuł magistra farmacji. Wspólnie z kolegą Janem Zehem przystąpił do prowadzenia doświadczeń nad destylacją ropy, otrzymując w jej wyniku naftę nadającą się do oświetlania. Pierwszy model lampy, w której jako substancja oświetlająca została wykorzystana nafta, zabłysną w oknie wystawowym apteki Mikolascha w marcu 1853 r. Szpital we Lwowie został oświetlony w dniu 31. VII. 1853 r. Od tej daty liczy się początek historii przemysłu naftowego w Galicji i świecie. Pragnąc pogłębić zakres prac badawczych w 1854 r. przenosi się do Gorlic, gdzie obejmuje stanowisko prowizora w aptece należącej do Ludwiki Bartkowej. W Gorlicach Łukasiewicz wrócił do eksperymentów z ropą. Tutaj w 1854 r. przy skrzyżowaniu dróg do Sękowej i Wysowej została zapalona pierwsza w świecie uliczna lampa naftowa. Działalność Łukasiewicza zmierzała także do rozwoju przemysłu naftowego w rejonie gorlickim. W 1856 r. we wsi Ulaszowice k/ Jasła założył pierwszą na ziemiach polskich destylarnię przemysłową, a następnie podobną w Klęczanach k/ Nowego Sącza, następną w Polance k/ Krosna. Zmarł 7. I. 1882 r. w Chorkówce.

Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach posiada duży zbiór pamiątek i dokumentów związanych z jego życiem i działalnością.


Powrót do menu Strona następna